توجیه ها و هشدارهابرای جامعه، نعمتی بالاتر و ارزشمند تر از «امنیت» وجود ندارد.

شهروندان گرامی ؛ توصیه های حفاظتی را با دقت و ظرافت عمل نمایید.

ما در دنیای پرآشوبی زندگی می کنیم .حفظ امنیت خویشتن و اجتناب از آسیب برای هر فردی قابل تصور است . گاهی حتی محتاط ترین و به لحاظ امنیتی آگاه ترین افراد، دچار آسیب های امنیتی می شوند .گر چه امنیت تضمین شدنی نیست ولی به طور خارق العاده ای قابل افزایش است .همه دستگاه های امنیتی کشور از جمله کارکنان وزارت اطلاعات، برای حفظ امنیت ملی، بطور شبانه روزی در حال تلاش هستند .اما این میسر نخواهد شد مگر این که هر یک از شهروندان عزیز ایرانی، نسبت به امنیت خود و سایر همنوعان احساس مسئولیت و تلاش نمایند .برای این مقصود، هر شخص باید برای افزایش ایمنی خود، قواعد مربوط به امنیت فردی را بیاموزد . آشنایی هر یک از ما با برخی اقدامات خود حفاظتی، اولین گام برای دفاع و حفاظت شخصی در مقابل خطرات غیرقابل پیش بینی است.

بر این اساس، مطالعه و آشنایی با برخی از پیام های امنیتی شهروندان عزیز این مرز و بوم را در برابر توطئه های دشمنان ایران زمین، آگاه و توانمند خواهد ساخت:

- هوشیاری و حساسیت مردم نسبت به وقایع ایمنی، شکست توطئه های دشمنان این مرز و بوم کهن را در پی دارد. امنیت ملی کشور در گرو مشارکت تک تک مردم ایران اسلامی در تامین امنیت عمومی است.
- امنیت پایدار و همه جانبه کشور ، ضامن پیشرفت، توسعه و فردایی بهتر برای ما و فرزندان ماست. پس در ایجاد امنیت پایدار مشارکت فعال داشته باشیم.
- هوشیاری و حساسیت در برخورد با افراد ناشناش و خودداری از ارائه اطلاعات محل خدمت، شغل یا محل سکونت به افراد مشکوک، از اصول اولیه تامین امنیت عمومی است. ارائه اطلاعات به افراد ناشناس تنها بایستی براساس احراز هویت مجاز فرد ناشناس و ارائه مدارک شناسایی معتبر باشد.
- هر نوع سوء استفاده از موقعیت شغلی، سوء استفاده از شغل دولتی محسوب شده و برخلاف قانون است. مردم می توانند این تخلفات را به ستاد خبری وزارت اطلاعات و یا ستاد خبری اداره کل حراست شهرداری 3290 گزارش نمایند.
---------------------
دریافت (فایل پیوست شماره 1) توصیه های حفاظتی

دریافت(فایل پیوست شماره 2) توصیه های امنیتی در کلام بزرگان

دریافت(فایل پیوست شماره 3) تخلیه تلفنی

دریافت(فایل پیوست شماره 4) هک و ضد هک

منبع : اداره کل حراست
۲۰۳۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است


بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره کل حراست شهرداری شیراز